Είναι σωστό να αγωνίζεται ο άνθρωπος

για να βελτιώσει τις συνθήκες του βίου
του. Όταν όμως υπερβαίνει τα όρια, όταν
γίνεται δούλος του χρήματος μήπως
τελικά καταλήγει στην απόλυτη δυστυχία;
Copyright © Εκδόσεις Ενάλιος. All rights reserved. Κατασκευή ιστοσελίδων HellasSITES