Ο Πλάτων επινόησε το αντικείμενο τα φιλοσοφίας όπως το γνωρίζουμε. Χωρίς το έργο του Πλάτωνα, η δυτική διανόηση θα ήταν πράγματι αδιανόητη. Ο Πλάτων άσκησε τη μεγαλύτερη επιρροή από κάθε άλλο φιλόσοφο, σε κάθε εποχή και σε κάθε φιλοσοφικό πεδίο.

 
Ακόμα και οι διανοητές εκείνοι που απέρριψαν τις απόψεις του Πλάτωνα, ήρθε η στιγμή που αναγκάστηκαν να δουλέψουν πάνω σε αυτές. Ο πλατωνισμός αποτέλεσε τη βάση και το υπόβαθρο του χριστιανισμού. Τροφοδότησε με τις ιδέες του πολλά φιλοσοφικά ρεύματα από τη απαρχή του έως και τις μέρες μας. Ο Πλάτων είναι, ίσως ο μεγαλύτερος φιλόσοφος όλων των εποχών.
 
Copyright © Εκδόσεις Ενάλιος. All rights reserved. Κατασκευή ιστοσελίδων HellasSITES