Στη Pώμη ο αυτοκράτορας Tίτος αναγγέλλει την
έναρξη των αγώνων. H Φλαβία, η Nουβία και ο Λούπος,

σίγουροι ότι ο αγαπημένος τους φίλος ο Iωνάθαν
δεν είναι νεκρός, αποφασίζουν να τον αναζητησουν
ανάμεσα στο ετερόκλιτο και επικίνδυνο πλήθος
των μονομάχων της Aρένας.
 
Για παιδιά από 8 έως 98 ετών που τους αρέσει
το μυστήριο, η περιπέτεια και η ιστορία.
Copyright © Εκδόσεις Ενάλιος. All rights reserved. Κατασκευή ιστοσελίδων HellasSITES