Τρόποι επικοινωνίας και ευφυούς κοινωνικοποίησης

 
Πώς μπορούμε να «σπάσουμε τον πάγο»; Πώς
να μιλήσουμε με κάποιον χωρίς να μας αντι-
μετωπίσει σαν ενοχλητικό… ούφο; Πώς μπο-
ρούμε να «πιάσουμε» κουβέντα με κάποιον σε έναν
χώρο όπου αισθανόμαστε απομονωμένοι από τους άλ-
λους γύρω μας; Τί μπορούμε να κάνουμε, λοιπόν, για
να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με τους άλλους
αποτελεσματικά και στο επίπεδο που πραγματικά επι-
θυμούμε, χωρίς να μας παρεξηγούν, χωρίς να νιώθου-
με ότι γινόμαστε ενοχλητικοί, ή να νιώθουμε ότι δεν τα
πήγαμε καλά σε κάποια επαφή μας, είτε επαγγελματική
είτε κοινωνική;
Η Ιζαμπέλ Φιλιοζά μας δείχνει μια σειρά από έξυπνες
τεχνικές και πολύτιμες συμβουλές για να μπορέσου-
με να ξεπεράσουμε την αμηχανία μας, τη δυσκολία μας
στην προσέγγιση του άλλου, με δυο λόγια μας δείχνει
πώς να πάψουμε να είμαστε αντικοινωνικοί ή και ακοι-
νώνητοι ακόμη.
Copyright © Εκδόσεις Ενάλιος. All rights reserved. Κατασκευή ιστοσελίδων HellasSITES