Ένα πλούσιο ανθολόγιο που συγκεντρώνει 
όλες τις ελληνικές παροιμίες,
συμπυκνώματα της ελληνικής φιλοσοφίας,
βγαλμένες από την λαϊκή θυμοσοφία.

Copyright © Εκδόσεις Ενάλιος. All rights reserved. Κατασκευή ιστοσελίδων HellasSITES