Το Φήμη, Τύχη και Φιλοδοξία, εξετάζει όλα τα συ-

μπτώματα και την ψυχολογία όσων έχουν εμμονή με
το χρήμα, τον πλουτισμό και τη διασημότητα.
Από πού πηγάζει η απληστία αυτή;
Γιατί κάποιος έχει δίψα ακόρεστη για πλούτο και
δόξα;
Στοιχεία που σήμερα θεωρούνται απαραίτητα συ-
στατικά της επιτυχίας, όπως η ανταγωνιστικότητα και
η φιλοδοξία, μπορούν πράγματι να αλλάξουν κάποιον
προς το καλύτερο; Μπορούν να μετατρέψουν το αρ-
νητικό σε θετικό;
Γιατί οι διασημότητες και οι πλούσιοι του κόσμου
τούτου επηρεάζουν τόσο πολύ με την εικόνα τους τον
απλό κόσμο;
Είναι αλήθεια ότι το χρήμα δεν φέρνει την ευτυχία;
Στην οικονομικά ταραγμένη εποχή μας, τα ερωτή-
ματα αυτά απαντώνται με μια προοπτική που εκπλήσ-
σει και ανακουφίζει, με την άμεση σοφία και το χιού-
μορ του Όσσο.
Copyright © Εκδόσεις Ενάλιος. All rights reserved. Κατασκευή ιστοσελίδων HellasSITES