Όταν ένας φτωχός Αιγύπτιος αγρότης, το 1945,

σκάβοντας έναν αγρό βρήκε έναν πήλινο αμφορέα
γεμάτο αρχαία χειρόγραφα, δεν φαντάστηκε πως
έφερνε στο φως μια πτυχή της Ιστορίας που είχε επί αιώνες
θαφτεί κάτω από την άμμο και το μίσος της επικρατούσας
πολιτικής και θρησκευτικής κατάστασης της Ελληνιστικής
Εποχής. Τα ευρήματα ήταν μια σειρά από απόκρυφα ευαγγέ-
λια που παρουσίαζαν μια εντελώς διαφορετική εκδοχή του
χριστιανισμού που αν και θρησκεία, δεν έμεινε ποτέ προ-
σκολλημένη μόνο στον θρησκευτικό τομέα, αλλά μετατρά-
πηκε σε μεγάλη πολιτική δύναμη που άλλαξε το πρόσωπο
όχι μόνο της Ιστορίας, αλλά και του κόσμου, μετατρέποντάς
τον σε αυτό το μόρφωμα που γνωρίζουμε σήμερα. Τί ήταν
λοιπόν ο Γνωστικισμός, το ρεύμα που κατεπνίγη βιαίως και
θάφτηκε για πάντα στα σπλάχνα της αιγυπτιακής γης;
Η Κάρεν Κινγκ, καθηγήτρια Ιστορίας του Αρχαίου Χρι-
στιανισμού, μας δίνει μια εις βάθος, πλήρη ανάλυση του
ιστορικού πλαισίου εντός του οποίου αναπτύχθηκε, αν-
δρώθηκε και εν συνεχεία ηττήθηκε κατά κράτος ο Γνωστι-
κισμός, ένα μείγμα νεοπλατωνισμού και χριστιανισμού που
αποτέλεσε την κοσμοθεωρία των Γνωστικών της Ελληνι-
στικής Εποχής.
Copyright © Εκδόσεις Ενάλιος. All rights reserved. Κατασκευή ιστοσελίδων HellasSITES