Μέσα από την εξέλιξη των επιστημονικών οργάνων
 
Λίγοι συγγραφείς έχουν επιχειρήσει μια επισκόπηση της
τεράστιας ιστορίας των επιστημονικών επιτευγμάτων. Ωστόσο ο
Τόμας Κραμπ καταφέρνει να εξετάσει το τέναγος της επιστημο-
νικής προόδου μέσα από το πρίσμα της δικής μας δημιουργι-
κότητας και της ανάπτυξης επιστημονικών εργαλείων και οργάνων.
Από την προϊστορία μέχρι τα εντυπωσιακά επιτεύγματα των
πρόσφατων χρόνων, ο Κραμπ αναφέρει τα πολυπλοκότερα μέσα
που χρησιμοποιήσαμε στην προσπάθειά μας να κατανοήσουμε
το Σύμπαν. Τα ηλιακά ωρολόγια της αρχαιότητας οδήγησαν την
Ευρώπη της Αναγέννησης σε τυποποιημένες μονάδες μετρή-
σεως που γράφονται με αραβικούς αριθμούς. Ακολούθησε η
σύγχρονη εποχή με όργανα όπως το μικροσκόπιο, οι ακτίνες
Χ και οι μικροεπεξεργαστές, καθώς και νέες συσκευές για την
παρατήρηση της ύλης σε μηδενικές θερμοκρασίες. Μία δυνα-
μική εξιστόρηση για τα μοναδικά επιτεύγματα του ανθρώπινου
πολιτισμού.
 
Το βιβλίο αυτό, απαραίτητο για κάθε βιβλιοθήκη, παρέχει μια
εντυπωσιακή επιτομή της προόδου που έχει σημειωθεί σε δι-
άφορους τομείς της επιστήμης και καταφέρνει να δώσει νέα
πνοή ζωής σε γνωστές ιστορίες.Economist
 
Μια σοβαρή και πλήρης ιστορία των επιστημών από την οποία
μπορεί να επωφεληθεί όποιος ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη
ιδεών –ή και για την ίδια την ιστορία. Α. Τ. Γκρέιλινγκ. Financial
Times
Copyright © Εκδόσεις Ενάλιος. All rights reserved. Κατασκευή ιστοσελίδων HellasSITES