Έχουν περάσει εκατό και πλέον χρόνια από τότε

που ο Σλήμαν έκανε τις πρώτες ανασκαφές
στις Μυκήνες, αποκαλύπτοντας έναν εκπληκτικό πο-
λιτισμό που άνθισε πριν τρεισήμισι χιλιάδες χρόνια.
Τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό. Η αποκρυπτογράφηση
της Γραμμικής Β, ως μιας πρώιμης ελληνικής γρα-
φής, απέδειξε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι
οι Μυκηναίοι ήσαν φυσικά οι άμεσοι πρόγονοι των
Ελλήνων της Κλασικής Περιόδου.
Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια μικρή περιεκτική πα-
ρουσίαση του σημαντικού πολιτισμού των Μυκηναί-
ων, σκιαγραφώντας την πολιτική, οικονομική, κοι-
νωνική και τεχνολογική δομή των πόλεων-κρατών
της Εποχής του Χαλκού ή των λεγομένων Σκοτεινών
Χρόνων, όχι πλέον «σκοτεινών», στη διάρκεια των
οποίων η ελληνική κοινωνία μεταμορφώθηκε και τα
Ομηρικά Έπη βρήκαν την τελική τους έκφραση.
Μια αξιόλογη περιεκτική μελέτη, για καθηγητές,
φοιτητές, μαθητές, αλλά και για κάθε ενδιαφερόμενο,
λάτρη της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού.
 
Copyright © Εκδόσεις Ενάλιος. All rights reserved. Κατασκευή ιστοσελίδων HellasSITES