Η Χρονιά που άλλαξε ο κόσμος

 
 
Το Έτος 33...
• Ο πληθυσμός του κόσμου είναι γύρω στα
250.000.000
• Η Ελληνική είναι η κοινή γλώσσα των λαών,
μέχρι τα βάθη της Ινδίας
• Ο μισός πληθυσμός του κόσμου ζει εντός των
αυτοκρατοριών της Κίνας, της Παρθίας και της
Ρώμης.
• Γράφεται το Κάμα Σούτρα
• Η Βρετανία είναι χώρα αρκούδων και αετών
• Ο Ρωμαϊκός πλούτος αποστραγγίζεται με την
αγορά πολυτελών προϊνόντων από την Ανατολή.
• Ένα τόξο αστικού πολιτισμού απλώνεται από
την Ασία, μέχρι την Ιβηρική χερσόνησο...
• Ένας ασήμαντος θρησκευτικός διδάσκαλος
θανατώνεται σαν κοινός εγκληματίας σε μια
πόλη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στη Μέση
Ανατολή, γεγονός που θα σημάνει την απαρχή

του Χριστιανισμού...

Copyright © Εκδόσεις Ενάλιος. All rights reserved. Κατασκευή ιστοσελίδων HellasSITES