Από τον Δούρειο Ίππο και τον Τρωϊκό Πόλεμο έως και τον Πόλεμο του Κόλπου, η στρατιωτική ιστορία έχει σημαδευτεί από τον παράγοντα Τύχη αλλά επίσης και από λάθη, ανδραγαθήματα και ηρωϊσμούς. Ο Έρικ Ντούρσμιvτ με αυτό το πραγματικά ευχάριστο βιβλίο μας δείχνει πως πολλές μάχες κρίθηκαν είτε από τα καπρίτσια του καιρού, είτε από τα καπρίτσια και την κακή ή καλή διάθεσης του εκάστοτε στρατηγού. Κοντολογίς, στα μεγάλα ιστορικά γεγονότα που διαμόρφωσαν την ανθρωπότητα, για την έκβαση μιας μάχης ή μιας πολιτικής σύγκρουσης παίζει πάντα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο ο Αστάθμητος Παράγων.

 
Οι ιστορικές αποκαλύψεις του Έρικ Ντούρσμιτ είναι απόλυτα καθηλωτικές!
                                                         Manchester Evening News
 
 
Copyright © Εκδόσεις Ενάλιος. All rights reserved. Κατασκευή ιστοσελίδων HellasSITES